D-Groep Vastgoed B.V.

D-Groep Vastgoed B.V. houdt zich met name bezig met het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van hoogwaardig onroerend goed op A-1 locaties in Nederland.

Het gaat daarbij met name om winkel- en horecapanden als ook monumentale kantoorpanden.

Bij aankoop van het onroerend goed staan locatie, huurder en prijs centraal.

Aangekochte panden blijven veelal voor een langere periode in de beleggingsportefeuille, hetgeen zorgt voor een constante en stabiele groei.

De foto’s op de site geven een representatief beeld van de beleggingsportefeuille.